Вучето се чуди дали има смисъл от списъците след 40-те

Вучето се чуди дали има смисъл от списъците след 40-те

Използваме списъците или за да категоризираме или за да систематизираме нещата. И понеже нещата, които могат да бъдат систематизирани или категоризирани, са безброй, затова и списъците са отворено множество. Много от тях могат да са безкрайно скучни по съдържание като, например, списъците на една моя позната за разпределяне на времето до минута, докато е на 4-дневно екскурзионно пътуване в чужбина. Те изглеждат така: Париж (23 – 27 май) 23 май 8:00 – 8:30 Ставане от сън и сутрешен тоалет 8:33 Обаждане вкъщи, за да кажа на нашите, че съм се…