Вучето се озовава в бъдеще, в което почти всички искат да живеят в миналото

Вучето се озовава в бъдеще, в което почти всички искат да живеят в миналото

– Джена, телепортирай ме! – Веднага, Блейк. Ако тази размяна на реплики и имената не ви говорят нищо, значи ЕГН-то ви най-вероятно изглежда така: 9805223904 (и ако съдим по последните цифри, сте от мъжки пол и от Перник, но това е ирелевантна вметка за настоящия текст). За нашето Х поколение обаче Блейк и Джена от популярния през 80-те наивно-фантасмагоричен сериал “Седморката на Блейк” бяха богове и искахме да станем като тях като пораснем. Защото бяха хора от бъдещето. И говореха на китките си, преди да бъдат пренесени на някое друго…